Mobile menu

Cлужбы общие новомученикам

Служба общая преподобномученице Российстей ХХ века единей

Слу́жба о́бщая
преподобному́ченице Росси́йстей ХХ ве́ка
еди́ней

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Е́вина дщи избежа́ пре́лести зми́евы,/ преподобному́ченица и́мярек честна́я,/ ея́же ле́пота душе́вная/ Це́ркве Ру́сския бысть украше́ние,/ та бо, страда́ния Христа́ ра́ди нивочто́же вменя́ющи,/ претерпе́ суди́ще беззако́нное./ Сего́ ра́ди на Стра́шнем Суде́ Христо́вом// ми́лостивая засту́пница нам бу́дет.

О, блаже́ннаго изволе́ния!/ Сомани́тида дре́вле проро́ка Бо́жия Елиссе́я почти́/ во дни отступле́ния Изра́иля от Бо́га,/ ты же, преподобному́ченице и́мярек,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго в земли́ на́шей/ Тро́ицу Святу́ю небоя́зненно испове́дала еси́/ и кончи́ну му́ченическую прия́ла еси́./ Сего́ ра́ди ны́не Престо́лу Бо́жию предстои́ши// и мо́лишися спасти́ся душа́м на́шим.

О, ве́лия благоче́стия си́ло!/ Па́вел хва́лит благочести́вую жену́, лю́бящую му́жа своего́,/ и наипа́че ублажа́ет де́вство Христа́ ра́ди,/ ты же, преподобному́ченице и́мярек,/ Христа́ я́ко Небе́снаго Жениха́ возлюби́вши,/ вся кра́сная ми́ра оста́вила еси́/ и смерть му́ченическую прия́ла еси́./ Ны́не же с ли́ки му́дрых дев предстои́ши одесну́ю Христа́,// моля́щи спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 3:

Раче́ние боже́ственное стяжа́вши,/ изгна́ние и лю́тая страда́ния му́жественне претерпе́ла еси́,/ преподобному́ченице и́мярек достосла́вная,/ сего́ ра́ди от тьмы ве́ка сего́/ к Незаходи́мому Све́ту и жи́зни ве́чней возшла́ еси́,/ иде́же вку́пе  с новому́ченики и испове́дники Росси́йскими мо́лишися,/ о е́же сохрани́тися земно́му Оте́честву на́шему в Правосла́вии// и спасти́ся  душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 му́ченическая.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ кре́пость и си́лу/ боя́щейся Тебе́, Го́споди,/ преподобному́ченице и́мярек,/ победи́ти ви́димых и неви́димых враг,/ я́коже дре́вле святы́м му́ченицам жена́м./ Те́мже ны́не воспева́ют ю́ свяще́нницы/ и велича́ют вси лю́дие земли́ Ру́сския,/ я́ко не пощаде́ души́ своея́// вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Я́ко виногра́д прекра́сный,/ в земли́ на́шей/ насади́ тя Госпо́дь,/ ма́ти богоблаже́нная и́мярек,/ те́мже вино́ крове́й твои́х/ теплото́ю сле́зных ток раствори́вши,/ еди́ну от обою́ ча́шу страда́ния испила́ еси́/ и, я́ко ши́пок благоуха́нен,// злосмра́дие безбо́жия потреби́ла еси́.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы// в весе́лии и ра́довании.

А́ще мучи́телие я́ростнии/ ласка́нии и угро́зами/ тща́хуся разори́ти/ тече́ние твое́ ко спасе́нию,/ оба́че, преподо́бнеи ру́це к Бо́гу воздева́ющи,/ Амали́ка мы́сленнаго победи́ла еси́/ и, целому́дрия свещу́ еле́ем крове́й твои́х воспо́лнивши,/ с му́дрыми де́вами в неве́стник Христо́в возшла́ еси́,// страстоте́рпице и́мярек сла́вная.

Сла́ва, глас 6:

Благода́ть Бо́жию невреди́му/ житие́м сохра́ньши,/ в ме́ру во́зраста исполне́ния Христо́ва дости́гла еси́,/ богому́драя ма́ти и́мярек,/ и, я́ко пшени́ца, на ни́ве Росси́йстей возраще́нная,/ серпо́м муче́ния в Небе́сныя жи́тницы собрана́ бысть./ Те́мже, Бо́гу ны́не предстоя́щи,// моли́ о ве́рою и любо́вию чту́щих тя.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

Тропа́рь, глас 5:

Христа́ Го́спода Иису́са ве́рная учени́це,/ Це́ркве Росси́йския избра́нная а́гнице,/ преподо́бная страстоте́рпице и́мярек,/ ле́гкое и́го и я́звы Госпо́дни любо́вию нося́щи,/ ле́ствицею муче́ний/ к Нему́ я́ко Небе́сному Жениху́ востекла́ еси́,/ Его́же моли́ сохрани́ти в благоче́стии лю́ди Росси́йския// и спасти́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Кто не подиви́тся богоразу́мию твоему́, досточу́дная ма́ти и́мярек,/ я́ко Го́споду неотсту́пно после́дующи и о спасе́нии души́ твоея́ умоля́ющи,/ кре́пость на гони́тели Це́ркве Ру́сския обрела́ еси́./ Сего́ ра́ди мы ева́нгельски вопие́м ти:/ о же́но, ве́ра твоя́ спасе́ тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя, хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице Де́во,/ пло́тию бо, от Тебе́ восприя́тою, Сын Твой и Бог наш,/ Кресто́м восприи́м Страсть,/ изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

В нощи́ гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую/ тве́рдым испове́данием ве́ры свеща́ негаси́мая яви́лася еси́, преподо́бная страстоте́рпице и́мярек,/ и день гряду́щаго спасе́ния Оте́честву на́шему возвести́ла еси́./ Те́мже тя похвала́ми сла́вными велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, упова́ние христиа́н,/ Бо́га, Его́же родила́ еси́ па́че ума́ и сло́ва,/ непреста́нно моли́ сохрани́ти в Правосла́вии Оте́чество на́ше,/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя велича́ющее.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице преподо́бная ма́ти и́мярек,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// претерпе́ла еси́.

Псало́м избра́нный:

1-й лик: Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

2-й лик: Приведу́тся Царю́ де́вы, в весе́лии и ра́довании.

1-й лик: Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех.

2-й лик: Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.

1-й лик: Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся.

2-й лик: Обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя.

1-й лик: Обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии.

2-й лик: Искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́.

1-й лик: Аз на ра́ны гото́в: и бых я́звен весь день.

2-й лик: Тебе́ ра́ди умерщвля́емся, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Я́ко жена́ ева́нгельская заква́ску в три ме́ры муки́ вложи́,/ та́ко ты, достохва́льная, ве́рою Правосла́вною и страда́нием/ трича́стное души́ твоея́ освяти́ла еси́:/ ра́зум и́стиною Христо́вою,/ жела́ния во́лею Бо́жиею,/ чу́вствия же любо́вию ко Го́споду,/ и сим на Це́рковь Ру́сскую ополчи́вшияся/ посрами́ла еси́, преподобному́ченице и́мярек.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Держа́вная Всецари́це,/ преподо́бных наде́ждо, му́чеников кре́посте,/ А́нгелов сла́во, челове́ков покро́ве/ и всего́ ми́ра всемо́щная Засту́пнице,/ изба́ви Це́рковь Ру́сскую вся́каго зла́го обстоя́ния,/ еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Вся сла́ва дще́ре Царе́вы// внутрь ея́. Стих: Ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Днесь неве́ста Христо́ва,/ страстоте́рпица и́мярек сла́вная,/ кровьми́ му́ченическими украше́нная,/ я́ко голуби́ца кро́ткая,/ криле́ поста́ и моли́твы иму́щая,/ в черто́г Небе́снаго Жениха́ возлете́вши,/ с ли́ки святы́х новому́чеников Росси́йских/ Престо́лу Бо́жию предстои́т// и сла́вит Преве́чнаго Бо́га.

Кано́н, его́же краегране́сие кроме́ Богоро́дичнов:
Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,// я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Приими́ пе́ние, и́мярек благосла́вная,/ цве́те благоуха́нный Це́ркве Ру́сския,/ от почита́ющих любо́вию по́стническия и му́ченическия по́двиги твоя́.

Ре́вностию по Бо́зе/ стремле́ния богоху́льная в Ру́сстей земли́ посрами́ла еси́/ и фараони́ты мы́сленныя в мо́ри крове́й твои́х потопи́ла еси́, сла́вная.

Изсуши́вши посто́м мо́ре стра́стное,/ муче́ния стезю́ безбе́дно прошла́ еси́/ и в Небе́сных селе́ниих водвори́лася еси́, и́мярек богоблаже́нная.

Богоро́дичен: Тебе́ Предста́тельницу иму́щия, Пречи́стая,/ сла́вныя жены́, посто́м и страда́нием зми́еву держа́ву сокруши́вшия,/ сла́ву Небе́сную обрето́ша.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой.

Ве́ры Правосла́вныя щит восприе́мши/ и оде́ждею целому́дрия обле́кшися, ма́ти и́мярек,/ ко́зни диа́вола, на тя устремле́нныя,/ му́жественно отрази́ла еси́.

Ева́нгелия испове́дница и Правосла́вия ревни́тельница,/ неве́ста чи́стая Христу́ Бо́гу и украше́ние земли́ на́шея яви́лася еси́,/ страстоте́рпице и́мярек, до́блестная ма́ти.

До́блественне Бо́гу рабо́тавши,/ плоть распя́ла еси́ со страстьми́ и похотьми́/ и души́ твоея́, ма́ти и́мярек,/ любве́ ра́ди Христо́вы не пощади́ла еси́.

Богоро́дичен: Тебе́, Богороди́тельнице, предстоя́т честны́я жены́,/ поще́нием кре́пко подвиза́вшияся/ и му́жественне врага́ низложи́вшия.

Седа́лен, глас 4:

Украси́вши ду́шу твою́ красото́ю кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха,/ те́ло же я́звами муче́ния удобри́вши,/ Красне́йшему добро́тою, па́че сыно́в челове́ческих, предста́ла еси́,/ за Русь многострада́льную моля́щися,/ преподобному́ченице и́мярек честна́я.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

От А́нны пра́ведныя процве́тши, Де́во,/ родила́ еси́ Царя́ Христа́ и ра́дость ро́ду челове́ческому дарова́ла еси́./ Сего́ ра́ди рождеству́ Твоему́ сра́дуются благочести́вых жен сосло́вие земли́ на́шея,/ ко́зни гони́телей сла́вно препобеди́вшия.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Ум впери́вши к Бо́гу,/ Амали́ка зломы́сленнаго победи́ла еси́ моли́твою, ма́ти и́мярек,/ и, я́ко му́ченица сла́вная, страда́ния за Христа́ претерпе́ла еси́.

Тве́рдость ве́ры Правосла́вныя показа́вши, преподобному́ченице и́мярек,/ до́блественныя по́двиги поста́ яви́ла еси́/ и муче́ния претерпе́ла еси́,/ си́лою Креста́ Христо́ва укрепля́ема.

Страсте́й безобра́зия совле́кшися, сла́вная,/ а́нгельский о́браз восприя́ла еси́/ и страда́нием Христу́ Бо́гу сочета́лася еси́.

Богоро́дичен: Богома́ти Пречи́стая,/ Госпо́дь от Тебе́ неизрече́нно плоть прия́т,/ сего́ ра́ди жен естество́, иногда́ под кля́твою бы́вшее, ны́не возвели́чися.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Я́ко сокро́вище многоце́нное, спасе́ния усе́рдно взыску́ющи, преподо́бная ма́ти,/ Христу́ усе́рдно после́довала еси́/ и крест муче́ния му́жественне подъя́ла еси́.

Ца́рства Небе́снаго возжеле́ла еси́, досточу́дная и́мярек,/ те́мже, ду́шу твою́ покая́нием очи́стивши,/ по́двиги страда́ния терпели́вно подъя́ла еси́.

А́нгели светоно́снии дивя́щеся терпе́нию твоему́, ма́ти сла́вная,/ ду́шу твою́, благода́тию освяще́нную,/ Престо́лу Го́спода вы́шних Сил приведо́ша.

Богоро́дичен: Покро́в и Засту́пницу Тя иму́ща, Всечи́стая,/ жены́ благочести́выя земли́ на́шея во дни безбо́жия не отверго́шася Го́спода,/ оба́че, изгна́ния и бе́дствия му́жественне претерпева́юща,/ непобежде́ны пребы́ша.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,// Многоми́лостиве, Христе́ Бо́же наш.

Ри́зу пло́ти твоея́ совле́кши воздержа́нием и муче́нием, боголюбе́зная и́мярек,/ ри́зу спасе́ния от Христа́ Бо́га невестоле́пно восприя́ла еси́/ и тем во тьме безбо́жия досточу́дно в стране́ на́шей просия́ла еси́.

Ю́зы темни́чныя, глад и гоне́ния/ претерпе́ла еси́ му́жественне, преподобному́ченице и́мярек,/ и тем о́браз ве́ры и благоче́стия Росси́йским жена́м яви́ла еси́.

День и нощь простира́ла еси́, страстоно́сице, преподо́бнеи ру́це твои́ к Бо́гу,/ Еди́ному могу́щему сохрани́ти Русь в Правосла́вии,/ тем тя ублажа́ем.

Богоро́дичен: Жены́, посто́м и страда́нием Го́споду угоди́вшия,/ егда́ благоче́стие поноше́нию предаде́ся в стране́ на́шей,/ ны́не непреста́нно мо́лятся Сы́ну Твоему́, Пречи́стая,/ да утверди́тся Це́рковь Ру́сская.

Конда́к, глас 4:

Я́ко крин багрянови́дный,/ посреде́ те́рний безбо́жия/ в земне́м Оте́честве твое́м процвела́ еси́,/ преподобному́ченице и́мярек честна́я,/ по́двиги воздержа́ния страда́нием украси́вши,/ востекла́ еси́ к Небе́сному Жениху́ Христу́,// И́же увенча́ тя красото́ю сла́вы нетле́нныя.

И́кос:

Ка́ко воспои́м тя, Це́ркве Ру́сския похвалу́, достоблаже́нная преподобному́ченице и́мярек,/ от ю́ности жите́йская попече́ния отри́нувшую/ и благу́ю часть и еди́ное на потре́бу избра́вшую,/ преподо́бие зако́нным муче́нием запечатле́вшую/ и сего́ ра́ди сподо́бльшуюся храни́ти и испо́лнити сло́во Христа́ Бо́га на́шего,/ И́же увенча́ тя красото́ю сла́вы нетле́нныя.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Еле́ем благода́ти огнь любве́ ко Христу́ распала́ющи/ и гоне́ния мучи́телей нивочто́же вменя́ющи,/ бо́дренне огня́ ве́чнаго избе́гла еси́/ и к Небе́сному Жениху́ твоему́ возшла́ еси́, преподобному́ченице сла́вная.

Вавило́ни дще́ре окая́нныя ме́рзкое порожде́ние,/ безбо́жию хотя́щее преда́ти зе́млю Ру́сскую,/ о ка́мень страда́ния твоего́ псало́мски разби́ла еси́, преподобному́ченице и́мярек.

Воздержа́ния росо́ю пла́мень страсте́й погаси́ла еси́, многострада́льная,/ и то́ки крове́й твои́х напа́сти богоху́льныя потопи́ла еси́,/ о́браз ве́рным лю́дем явля́ющи.

Богоро́дичен: Я́ко Бо́га ро́ждшую пло́тию, Пречи́стая,/ нра́вом благоче́стным чтим Тя непреста́нно,/ вку́пе с честны́ми жена́ми,/ посто́м просия́вшими и страда́ньми врага́ низложи́вшими.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Спасе́тся жена́ чадоро́дием, веща́ет апо́стол./ Ты же, преподобному́ченице и́мярек, мно́гия доброде́тели породи́вши,/ я́ко лоза́ плодови́та, в вертогра́де Це́ркве Ру́сския яви́лася еси́/ и страда́ньми твои́ми вино́ спаси́тельное источи́ла еси́/ сла́вящим о тебе́ Христа́ во ве́ки.

Любо́вию Христо́вою уязви́вшися,/ к страда́нию востекла́ еси́,/ распе́нши плоть со страстьми́ и похотьми́, и́мярек,/ и, свещу́ душе́вную неугаси́му дея́нием храня́щи,/ муче́ние я́ко ве́но Невестокраси́телю душ принесла́ еси́,/ превознося́щи Его́ во ве́ки.

Е́вино преслуша́ние, породи́вшее смерть, при́сно помышля́ющи, достосла́вная и́мярек,/ пе́рвее возжела́ла еси́ умре́ти ми́ру в послуша́нии за́поведем Христо́вым,/ последи́ же муче́нием по́хоти пло́ти совлещи́ся./ Тем, на Не́бо возше́дши,/ Тро́ицу Святу́ю благослови́ши во ве́ки.

Богоро́дичен: С новому́ченики и испове́дники Росси́йскими, Пречи́стая,/ и все́ми святы́ми жена́ми/ умоли́ Еди́наго во святы́х почива́ющаго/ сохрани́ти зе́млю на́шу, славосло́вящую Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Да́ры Христу́ любо́вию принесла́ еси́, преподобному́ченице и́мярек,/ моли́тву я́ко зла́то, поще́ние я́ко лива́н и страда́ние я́ко сми́рну./ Тем тя благоче́стно велича́ем.

Еле́ем целому́дрия и кро́вию страда́ния преукраше́на,/ вся добра́ яви́лася еси́/ и Еди́ному де́вственному Жениху́ обручи́лася еси́./ Его́же моли́ спасти́ся почита́ющим па́мять твою́, преподобному́ченице сла́вная.

Я́ко го́рлица пустыннолю́бная, превита́ющи в Го́рний Сио́н,/ ве́рою Правосла́вною от се́ти ловя́щих изба́вилася еси́, страда́лице честна́я,/ ви́димых и неви́димых враг посрами́вши./ Те́мже тя ку́пно с а́нгельскими ли́ки почита́ем.

Богоро́дичен: Тебе́, Всепе́тую Влады́чицу,/ я́ко Всецари́цу, Христу́ Царю́ предстоя́щую,/ вку́пе с преподобному́ченицею и́мярек досто́йно велича́ем.

Свети́лен:

Ду́хом просвеща́ема, преподобному́ченице и́мярек,/ испове́данием Христа́ возсия́ла еси́ в Це́ркви Ру́сстей./ Сего́ ра́ди све́том Небе́сным чту́щия тя озари́, ма́ти всехва́льная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вои́стину, Богоро́дице, Тя благода́рственне велича́ем,/ Ты бо еси́ Ма́ти ро́да христиа́нскаго и Храни́тельница уде́ла Твоего́, Це́ркве Росси́йския,/ и возгла́вие ли́ка преподобному́чениц.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О страстоте́рпице и́мярек,/ ты все житие́ твое́ вве́ргла еси́/ в сокро́вищницу Це́ркве Ру́сския,/ я́ко вдови́ца две ле́пте,/ воздержа́нием и страда́нием,/ моли́твою и чистото́ю,/ помышля́ющи, я́ко лу́чши пра́веднику ма́лая,/ па́че бога́тства мно́га гре́шному,// и ны́не, я́ко му́драя де́ва, восхваля́еши Го́спода.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Ве́рою иногда́ кровоточи́вая жена́/ воскри́лию ри́зы Христо́вы прикосну́ся,/ и а́бие ста́ша то́цы кро́ве ея́,/ ты же, честна́я, криле́ кре́стнеи восприе́мши,/ кровьми́ твои́ми, за Христа́ излива́емыми,/ тече́ние безбо́жия в земли́ Ру́сстей посрами́ла еси́,/ и я́ко жена́, лю́бящая Го́спода,// досто́йно похваля́ешися.

Ми́ру уме́ршую изволе́нием/ и пло́ти за Христа́ не пощаде́вшую,/ Человеколю́бец Госпо́дь воздви́же тя,/ я́ко дщерь Иаи́рову,/ к Небе́сней жи́зни и безсме́ртней трапе́зе,/ сла́вная преподобному́ченице и́мярек,/ и ны́не в Це́ркви Ру́сстей,/ я́ко во врате́х Иерусали́ма дще́ри Сио́ни,// о тебе́ хвалы́ Ему́ возсыла́ем.

Сла́ва, глас 4:

Сле́зы по́стническия и ми́ро крове́й/ мно́гою ве́рою и любо́вию Христу́ принесла́ еси́,/ преподобному́ченице всечестна́я,/ и ны́не дерзнове́ние и́маши/ моли́ти о проще́нии грехо́в наро́да Ру́сскаго,/ прося́щи Правосла́вней Це́ркви утвержде́ния,/ Оте́честву на́шему благостоя́ния// и всем лю́дем ве́лия ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ вся́кия ско́рби избавля́ющи зе́млю Ру́сскую,/ дом Твой нарече́нную/ и кровьми́ новому́ченик и испове́дник освяще́нную./ Да не постыди́мся, Влады́чице Держа́вная, Тя призыва́ющии,/ всех правосла́вных по́моще,/ ра́досте и покро́ве// и спасе́ние душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нна от кано́на, пе́снь 3-я и 6-я.

Проки́мен, глас 4: Бо́же, дще́ри царе́й// в че́сти Твое́й. Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́.

Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 181.

Аллилу́ия, глас 1: И́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́. Стих: Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в.

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33.

Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О всехва́льная преподобному́ченице и́мярек, кро́ткая Христо́ва а́гнице, земли́ Росси́йския цве́те благоуха́нный, избра́нная, непоро́чная и до́брая в жена́х! Ты любо́вию после́довала еси́ Христу́, благо́е и́го за́поведей Его́ терпели́во подъе́мши и я́звы Его́ преподо́бием нося́щи; во дни же гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую му́жественне во испове́дании Правосла́вныя ве́ры пребыла́ еси́ и, житие́ мона́шеское по́двигом муче́ния увенча́вши, в черто́г Небе́снаго Жениха́ возшла́ еси́. Те́мже мо́лим тя, сла́вная в жена́х му́ченице: моли́ Це́ркви на́шей в ми́ре и благоде́нствии пребыва́ти, держа́ве же Росси́йстей непоколеби́мей в Правосла́вии и ми́ре сохрани́тися и всех враго́в сокруши́ти; жена́м, по́двиг и́ночества воприи́мшим, во благоче́стии и послуша́ниих мона́шеских укрепи́тися, в ре́вности по Бо́зе не оскудева́ти и неро́потным, бо́дренным и благода́рным всегда́ бы́ти; нам же, любо́вию тя почита́ющим, испроси́ вре́мя на покая́ние, тве́рдость во испове́дании ве́ры и́стинныя, заступле́ние от ко́зней вра́жиих и на Стра́шнем Суде́ предстоя́ние одесну́ю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Служба общая преподобномученице Российстей ХХ века единей составлена Синодальной Богослужебной комиссией и утверждена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Священным Синодом 24 декабря 2004 года.